Kontakt

Zemun 11080

Ul. Novogradska 47

 

+381 (011) 316 72 99

+381 (011) 307 72 75

+381 (011) 316 69 49

+381 (011) 316 69 50

 

e-mail:  office@belt.co.rs 

 

Direktor     

Goran Šuša

goransusa@belt.co.rs                                                                      

+38163 200 187  

 

                                   

Komercijalista       

Dubravko Blažić

dubravkoblazic@belt.co.rs 

+38163 200 450

 

 

Komercijalista

Marko Šuša

markosusa@belt.co.rs 

+38163 200 114

     

                                  

Računovodstvo

Milena Manojlović-Velić

milenamanojlovic@belt.co.rs

 063/200 696

 

Sekretarijat

Marijana Berić 

office@belt.co.rs

063/200 696

Osnovni podaci "BELT-CO"

 

Naziv:  " BELT- CO" d.o.o.

Sedište: 11080 Zemun

Adresa: Novogradska 47

PIB: 101544469

Matični broj: 06437133

Šifra delatnosti: 2221

Tekući računi

"UniCredit bank": 170-30039064000-63

"Erste bank": 340-36001-82

"Procredit bank" : 220-118404-94

"Sberbank" : 285-1501000000127-48

 

 

 

Kontaktirajte nas