Industrijska pakovanja

Industrijska pakovanja

Da bi se postigao optimalan tok materijala pri procesu pakovanja, koristi se PTFE-om obloženo stakleno platno. Time se sprečava prijanjanje pakovnog materijala (polietilen PE, polipropilen PP, papir, plastika, plastična folija, zelofan), uz proizvod koji se pakuje, na mestima varnog šava.


 

PTFE-stakleno platno i TECH-traka izvrsno podnose visoke temperature, koje nastaju pri procesu pakovanja. Termički protok, od grejača prema materijalu koji se vari, se time optimira.