Ramski

FILTERI ZA KLIMATIZACIJU - ramski filteri

Tip:                               Macrofalt

Klasa filtera prema
DIN 24185/ EN 779:
 
       G 4                         F 5

Materijal: Staklena vlakna

Za pranje: ne

Tip proizvoda: Macrofalt i Macropac filteri su dizajnirani da odvajaju čestice zagađivača vazduha iz ventilacije ili air conditioner-a. Oni se izdvajaju zahvaljujući optimalnoj filtraciji vazduha gde je dostupan minimalan prostor za instalaciju. Oba tipa filtera su testirana od strane “Staatliches Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA)” i odgovaraju filterima klase G4 do F5 prema DIN 24 185/EN 779.


 


vrh


Tip:                              Macropac

Klasa filtera prema
DIN 24185/ EN 779:
 
       G 4                         F 5

Materijal: Staklena vlakna

Za pranje: ne

Tip proizvoda: Kompaktna konstrukcija od 48 mm i 95 mm dubine, velike(široke) površine filtriranja i visok kapacitet zadržavanja prašine su sve karakteristike ovih filtera. Odnos efektivnog filtriranja površine Macrofalt filtera do prednje površine je 13:1, a Macropac-filtera 18:1. Zamenljiv sistem filtera ispunjava zahteve zaštite sredine.


vrh


Tip:                               Macrosol

Klasa filtera prema
DIN 24185/ EN 779:
 
       F 5

Materijal: Staklena vlakna

Za pranje: ne

Tip proizvoda: Uprkos svojoj maloj dubini od 150 mm, Macrosol-filteri imaju veliku efektivnu filtrirajuću površinu. Macrosol-filteri su dostupni u dve veličine sa prosečnom efikasnošću od 45%. Oni mogu biti instalirani kao rezervni filteri bez dodatnih sprava u specijalnim vec postojećim okvirima, nakon što su podržavajuće korpe uklonjene.


vrh