Profili

Remenje Zupčasto remenje Poliuretansko remenje Profili

ZUPČASTO REMENJE - poliuretansko - profili

Profili zuba: ATP | BAT | AT | SFAT | TK | T | ZOLL | V | K | F


 

ATP Profil visokih karakteristika

Zahtevi tržista za poboljšanjem karakteristika, smanjenjem buke i produženjem radnog veka kaiša dovela je do razvoja ATP zupčastog kaiša 1993 godine. U to vreme glavna pažnja je bila skoncetrisna na izgledu zuba. Osnovni koncept novog ATP kaisa je bio na podeli trapeznog zuba na dva nezavisna noseća zuba. Ogromna prednost u karakteristikama je postignuta kombinacijom malog istezanja i otpornosti na zamor zategnutih čeličnih članova i poliuretanskog materijala.


 

POVEĆANJE PERFORMANSI ZA VIŠE OD 60% , SMANJENJE BUKE ZA VIŠE OD 10db (a) I PRODUŽETAK DUGOVEČNOSTI SU:

površina zuba se smanjuje za 70%
raspodela jednakog opterećenja
poboljšanje raspoređene snage
smanjen efekat mnogouglova
mala konstrukcijska širina
optimalna mreža zuba


vrh


 

BAT KRIVI ZUBI

Kao logički ishod smanjenja širenjabuke profil je pronađen 1997. god, koji je radio bez propisanog efekta mnogougaonika. U dodatku njegovih malo bučnih osobina ovaj profil nudi samovodjenje.


 

PRIORITETNO KORIŠĆENJE:

specijalni zahtevi što se tiče ravnih kretanja
ograničen obim u instalaciji
transportni i prenosni zadaci


vrh


 

AT Performans profil

Dalji razvoj T profila rezultirao je AT profil.Tu vrstu kaiševa karakterišu veći zubi koji raspoređuju opterećenje.


 

Prednosti:

pogodna mreža zuba
jača zategnutost elemenata
poboljšanje izvršenja više od 50% u odnosu na T profil
precizan prenos kretanja u vezi sa sinhronizovanim remenicama sa ogranicenim ili praznim hodom
smanjenje mrežnog sudara i potresa


vrh


 

SFAT smaknuti zubi

AT profili sa metarskim veličinama i trapeznim zubima sa dva zupčasta koloseka, dizajniranim kao SFAT kaiševi. Ti zupčasti koloseci su smaknuti za polovinu veličine zuba i međusobno su povezani. U kombinaciji sa propratnim remenicama samovodjenje ce ciniti da kaiš ide ravno.
Ne zahtevaju flansnu na remenici.


 

PRIORITETNO KORIŠĆENJE:

kretanje po remenicama bez flansni
suština je mala buka


vrh


 

ATK / TK samo vođeni kaiš

Samo vođeni kaiš je kombinovana konstrukcija sinhronizovanog kaiša i klinastog kaiša sa karakteristikama pravolinijskog kretanja.


 

KORIŠĆENJE:

gde se traži velika periferna sila
kretanje po remenici bez flansne


vrh


 

T Standardni profil

Zupčasti kaiš sa trapeznim profilom usaglašen po DIN - u 7721 odnosi se na klasične standardne zupčaste kaiševe.


 

KORISCENJE:

za standardne transmisione zadatke
transmisioni zadaci sa dvostruko ozubljenim kaišem
kada je u zahtevu naglašeno visoko savijanje
zahtevi sa kontrasavijanjem


vrh


 

ZOLL Colovni korak

Veličina colovnog koraka usaglašena sa DIN-om 5296 je moguća u sledećim veličinama:


M = 2,032mm XL= 5,08mm L = 9,525mm
H = 12,7mm XH= 22,225mm


 

KORIŠĆENJE:

Zahtevi u colovnim merama


vrh


 

V Profil

Razvijanje PU zupčastih kaiševa je počelo 1954 god. sa nestandardnim veličinama.


Tehnički podaci V (PDF)

PRIMENA:

zadaci koji zahtevaju specijalne veličine
specijalne porudžbine


vrh


 

K Profil

Zasečen profil sa metarskim veličinama.


 

KORISCENJE:

Mehanička tehnologija koja zahteva male dimenzije


vrh


 

F pljosnati remen

 


 

KORISCENJE:

velika brzina snaznih transmisionih sistema ( SYNCHROFLEX TIMING BELTS)
okretanje bez sinhronizovane transmisije u pokretu.
naspanovanost kaiša ( beskonačna i otvorena dužina).


vrh


 

Vesti

Novi prostor

22. Mart 2018.

Belt Company u novom prostoru.

Arhiva ...

 

Elektromaterijal i oprema

Hidraulika i pneumatika